Staj Raporu nasıl yazılır?

- Rapor, Türkçe (veya İngilizce), dilbilgisi kurallarına uygun, bilgisayar ortamında yazılmalıdır.

- Tüm yazım ve çizimler mühendislik standartlarına uygun olmalıdır.

- Rapor aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır:

a) Konuların bulunduğu sayfa numaralarını gösteren İçindekiler,

b) Yaz stajının yapıldığı Kuruluş Hakkında Bilgiler.

  • Kuruluşun adı,
  • Kuruluşun yeri,
  • Kuruluşun organizasyon şeması,
  • Kuruluşta çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki fonksiyonları,
  • Kuruluşun temel çalışma konusu,
  • Kuruluşun kısa tarihçesi

c) Giriş: Bu bölümde yaz stajının konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilecektir.

d) Raporun Ana Kısmı: Bu bölümde ikinci ve üçüncü yıl öğrencileri için her bölümün istediği staj programı göz önünde tutularak kuruluşta gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve Ek’e konacaktır.

e) Sonuç: Bu bölümde yaz stajından elde edilecek veriler ve beceriler açıklanacak, staj yapılan işletme, teknik çalışma yönünden irdelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.

f) Ekler: Edinilen bilgiler, veriler, tablolar ve resimler bu bölümde sunulacaktır.

Staj Yeri Ararken..

Staj yapmak kimilerine göre bir angarya kimilerine göre ise olmazsa olmaz bir konu.Sizin bakış açınız ne olursa olsun stajın kişilere olumlu veya olumsuz pek çok şey öğrettiği bir gerçek.
Bu nedenle staj yeri seçimi ve göstereceğiniz özen kariyer planlamanızın bir parçası aslında.Bu nedenle staj yeri seçerken uzun vadeli düşünmeli,moda yerlerden çok gitmekten zevk alacağınız yerlerde staj yapmalısınız.Her firmanın bir insan kaynakları kültürü ve buna bağlı olarakta bir stajere bakışı vardır.Staj başvurusu yaparken mümkünse eski stajerlerle veya çalışanlardan stajyer politakaları hakkında bilgi almaya çalışın.
Unutmayın her ortamda alınacak dersler vardır, mümkün olduğunca dinleyici ve istekli olun.Büyük şirketlerde staj yapmanın kendine göre ,küçük şirkette yapmanın kendine göre avantajları vardır.mümkünse her iki ortamda da staj yapmaya çalışın.Şirket kültürü,işçi işveren ilişkileri , kısacası okulda öğretilemeyecek bazı şeyler staj döneminde öğrenilir.
Bazı şeyleri öğrenci iken görmek iş hayatına atılırken kafanızda oluşabilecek bazı belirsizlikleride kolaylıkla atlatmanızı sağlayacaktır.

Staj yeri bulmak için yaz dönemini beklemek yanlış bir yaklaşım olur.En iyi tarih Ocak-Şubat-Mart dönemidir.
Bu konuda genellikle en büyük kaynak öğrenci işleri ve firmaların insankaynaklarıdır.

Bu sitede staj duyuruları ve koşulları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Güncel duyurularla ilgili zaman zamansitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

İyi bir kariyer başlangıcı yapmanız dileğiyle..