AR -GE PERSONELİ İÇİN 31 ARALIK 2013'E KADAR VERGİ TEŞVİĞİ UYGULANACAK!

Şirketlerin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) birimlerinde çalışanlara yüzde 90'a varan oranlarda vregi teşviği uygulanacak. 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak teşvik 31 Aralık 2013'e kadar sürecek.

Maliye Bakanlığı'nın "5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği" 24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemede, 1 seni nolu tebliğde 1 Mart 2009-31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yapılan değişikliklere yer verildi.

Buna göre; 31 Aralık 2013 tarihine kadar, Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle asgari geçim indirimi uygulanacak. Asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecek.

Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan işverenin çalıştırdığı destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek. Destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personel için teşvikten faydalanılacağı belirlenecek. Yararlanacaklar kapsamında olanların ücretleri eşit ise işverenlerce belirleme yapılacak.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Staj Yeri Ararken..

Staj yapmak kimilerine göre bir angarya kimilerine göre ise olmazsa olmaz bir konu.Sizin bakış açınız ne olursa olsun stajın kişilere olumlu veya olumsuz pek çok şey öğrettiği bir gerçek.
Bu nedenle staj yeri seçimi ve göstereceğiniz özen kariyer planlamanızın bir parçası aslında.Bu nedenle staj yeri seçerken uzun vadeli düşünmeli,moda yerlerden çok gitmekten zevk alacağınız yerlerde staj yapmalısınız.Her firmanın bir insan kaynakları kültürü ve buna bağlı olarakta bir stajere bakışı vardır.Staj başvurusu yaparken mümkünse eski stajerlerle veya çalışanlardan stajyer politakaları hakkında bilgi almaya çalışın.
Unutmayın her ortamda alınacak dersler vardır, mümkün olduğunca dinleyici ve istekli olun.Büyük şirketlerde staj yapmanın kendine göre ,küçük şirkette yapmanın kendine göre avantajları vardır.mümkünse her iki ortamda da staj yapmaya çalışın.Şirket kültürü,işçi işveren ilişkileri , kısacası okulda öğretilemeyecek bazı şeyler staj döneminde öğrenilir.
Bazı şeyleri öğrenci iken görmek iş hayatına atılırken kafanızda oluşabilecek bazı belirsizlikleride kolaylıkla atlatmanızı sağlayacaktır.

Staj yeri bulmak için yaz dönemini beklemek yanlış bir yaklaşım olur.En iyi tarih Ocak-Şubat-Mart dönemidir.
Bu konuda genellikle en büyük kaynak öğrenci işleri ve firmaların insankaynaklarıdır.

Bu sitede staj duyuruları ve koşulları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Güncel duyurularla ilgili zaman zamansitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

İyi bir kariyer başlangıcı yapmanız dileğiyle..