Üniversiteli stajyer ve SGK primi

Her yıl yaz ayı geldiğinde birçok şirketin insan kaynakları departmanları staj için yapılan başvurularda yoğunluk yaşıyor.

Sosyal güvenlik uygulamalarında stajyer öğrenciler; ‘gördükleri eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmaları zorunlu bulunan öğrenciler’ olarak tanımlanabilir. Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim yaptığı kurumun statüsünde zorunlu staj şartı bulunması ve okul tarafından bir işyerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre öğrencilerin;

  • Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının (fakülte, yüksekokul, meslek okulu gibi) yönetmelikleri,
  • Burs gibi yardımlarla eğitim imkanı sağlayan resmi veya özel kuruluşların yönetmelikleri,
  • Burs şartları gereğince işyerlerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
  • Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin uluslararası teknik stajyer öğrenci değişimi esasları gereğince yaptıkları stajları süresince bir ücret almış olsalar dahi, işyerlerindeki çalışmaları serbest irade beyanı ile değil, ilgili eğitim kurumlarının statülerinden doğan bir zorunluluğa dayanması nedeniyle, hizmet akdi ile bağlılık söz konusu olamayacağından, SGK kapsamında tüm sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalı sayılmamaları gerekmektedir.


Ancak, ilgili yüksek öğrenim kurumundan zorunlu staj yapacağına ilişkin herhangi bir belge olmamasına rağmen, stajyer adı altında işyerlerinde çalıştırılan kişiler öğrenci dahi olsalar SGK’na normal sigortalılar gibi bildirilecektir. Özellikle ilgili öğrenim kurumundan zorunlu staj yapacaklarına ilişkin yazı alınmalı ve dosyasında saklanmalıdır.

Staj yapılan işyerlerinin üniversitelerden staj yapmak amacıyla işyerine gelen bu öğrencileri sigortalı yapma zorunlulukları olmayıp, bunların bildirimleri öğrenim gördükleri okullar tarafından yapılacaktır.

Ancak söz konusu eğitim statülerinde belirtilen staj müddetinden fazla olan çalışmalar normal çalışanlar gibi sigortalı yapılmayı gerektirir.

Diğer taraftan, eğitim imkanı sağlayan müessese, eğitim statüsü gereği uygulamalı stajın dışında öğrenciyi kendi işyerinde stajyer sıfatıyla da olsa çalıştırdığı takdirde, bu öğrenciler sigortalı sayılacaklardır.

Özellikle zorunlu staj yaptıran üniversitelerin yeni uygulamaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrenciler, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanacak. 3308 sayılı Kanunun 25. maddesine göre çırak ve bu kapsamdaki öğrencilerin prim oranı yüzde 1 olarak düzenlenmiştir. Meslek liselerinde zorunlu staja tábi tutulan öğrencilerin primi ise Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından ödenecektir.

Staj yapan öğrenciler için emekliliğe etkisi olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmez. Sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primi ödenir. Staj başlangıcında verilen sigorta sicil numarası bütün sigortalılık döneminde geçerli olur. Ancak emeklilik gün sayısını artırmaz ve sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmez.

Zorunlu staj yapan üniversite öğrencileri

Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, 01.10.2008 öncesinde sigortalı olamıyorlardı. 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için sigorta primi öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir. Prim oranı, prime esas kazanç alt sınırının % 1’idir. Prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınacaktır. Tekrarlamak gerekirse, bu kapsamdaki öğrenciler için işyerleri herhangi bir bildirimde bulunmayacak, tüm yükümlülükler ilgili üniversite tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca, işverenler işyerlerinde staj yapan öğrencilerin uğrayacakları iş kazalarından sorumlu olabileceklerinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasına dikkat edilmelidir.

Kaynak: STAR Gazetesi

Staj Yeri Ararken..

Staj yapmak kimilerine göre bir angarya kimilerine göre ise olmazsa olmaz bir konu.Sizin bakış açınız ne olursa olsun stajın kişilere olumlu veya olumsuz pek çok şey öğrettiği bir gerçek.
Bu nedenle staj yeri seçimi ve göstereceğiniz özen kariyer planlamanızın bir parçası aslında.Bu nedenle staj yeri seçerken uzun vadeli düşünmeli,moda yerlerden çok gitmekten zevk alacağınız yerlerde staj yapmalısınız.Her firmanın bir insan kaynakları kültürü ve buna bağlı olarakta bir stajere bakışı vardır.Staj başvurusu yaparken mümkünse eski stajerlerle veya çalışanlardan stajyer politakaları hakkında bilgi almaya çalışın.
Unutmayın her ortamda alınacak dersler vardır, mümkün olduğunca dinleyici ve istekli olun.Büyük şirketlerde staj yapmanın kendine göre ,küçük şirkette yapmanın kendine göre avantajları vardır.mümkünse her iki ortamda da staj yapmaya çalışın.Şirket kültürü,işçi işveren ilişkileri , kısacası okulda öğretilemeyecek bazı şeyler staj döneminde öğrenilir.
Bazı şeyleri öğrenci iken görmek iş hayatına atılırken kafanızda oluşabilecek bazı belirsizlikleride kolaylıkla atlatmanızı sağlayacaktır.

Staj yeri bulmak için yaz dönemini beklemek yanlış bir yaklaşım olur.En iyi tarih Ocak-Şubat-Mart dönemidir.
Bu konuda genellikle en büyük kaynak öğrenci işleri ve firmaların insankaynaklarıdır.

Bu sitede staj duyuruları ve koşulları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Güncel duyurularla ilgili zaman zamansitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

İyi bir kariyer başlangıcı yapmanız dileğiyle..